:: Agility ::

~ Regler ~

Vad är agility? Agility är engelska och betyder ungefär snabbhet, vighet och det är just det som agility handlar om. Du ska med hjälp av din röst och ditt kroppsspråk styra din hund runt banan bestående av 10-20 hinder. Det ska gå fort men alla hinder ska ändå tas rätt. Verkar det svårt? Det är inte lätt, men jag lovar att du och din hund kommer att ha roligt på agilitybanan!

Klasser och lite regler

Alla hundar får tävla agility, även blandraser.

Hundarna delas in i tre storleksklasser; small, medium och large. Small är hundar med en mankhöjd under 35 cm, medium är hundar över 35 cm men under 43 cm och hundar som är 43 cm och över tillhör large. Det som skiljer på banorna i de olika storleksklasserna är hopphindrens höjd, bordets storlek samt långhoppets längd.

Får att få tävla måste man ha ett mätintyg utfärdat av en domare. Intyget skrivs in i en speciell tävlingsbok för agility och man brukar kunna mäta hunden på tävlingsplatsen om man säger till innan tävlingen att man behöver det. Tävlingsbok kan man köpa från SBK, går också ofta att köpa på tävlingarna.

Ålder

Man brukar rekommendera att man inte tränar hunden i agility ”på allvar” innan hunden fyllt ett år och då är det enklast om man börjar med att gå en grundkurs i agility på sin brukshundklubb för att lära in allt rätt från början.

För att få tävla måste hunden ha uppnått 18 månaders ålder senast dagen före tävlingen. Ingen övre åldersgräns finns. För föraren finns inga åldersgränser!

Hoppklass och agilityklass

Det finns två olika sorters klasser som man kan tävla i. Den ena heter agilityklass och den andra heter hoppklass. Det som skiljer klasserna ifrån varandra är att i hoppklass finns inga balanshinder med, dvs. ingen balansbom, gungbräda och inget A-hinder och inte heller något bord (fast bordet finns knappt med i agilityklasserna heller nuförtiden)..

Klass 1, 2 och 3

Dessa klasser delas i sin tur upp i klass 1, 2 och 3. Som nybörjare tävlar man i klass 1 och sedan kan man bli uppflyttad till de högra klasserna om tävlingsresultaten är bra. För att bli uppflyttad till nästa klass krävs att man fått tre ”pinnar” i klassen innan. En ”pinne” i klass 1 och 2 får man om man placerar sig bland de bästa 15 % (av antal startande i klassen) och har 0 fel på tid och hinder. Uppflyttningar och ”pinnar” skrivs in i tävlingsboken av tävlingsledaren på den aktuella tävlingen. Beräkning av antal pinnar som delas ut i klass 1 och 2:

Antal starter  1-6  7-13 14-20 21-26 27-33 34-40 41-46 47-53 54-60 61-66 67-73 74-80 81-86 87-93 94-100- 101-106
Pinnar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Det är sedan i klass 3 som man kan få agilitycertifikat. Tre certifikat i samma klass krävs för ett championat. Hunden skall vara registrerad och ej vara kryptorchid för erhållande av championattitel. Man kan få championat i både hopp och agilityklass. Oregistrerade hundar, blandraser och kryptorchida kan istället bli AgiF-vinnare. Läs mer om detta på AgiF's sida.

I klass 3 kan man också kvalificera sig till SM i agility med hjälp av bra resultat. För att kvalificera sig till SM år 2008 krävs antingen 4+4 (hoppklass + agilityklass) SM-nollor eller 4+4 SM-pinnar. Nollor är helt enkelt nollade lopp (inga hinderfel eller tidsfel). SM-pinnar ges till de 15 % bäst placerade oavsett antal fel i klass 3 enligt nedan:

Antal starter  1-6  7-13 14-20 21-26 27-33 34-40 41-46 47-53 54-60 61-66 67-73 74-80 81-86 87-93 94-100- 101-106
SM-pinnar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fel och tid

För varje fel man gör inne på banan får man 5 fel. Detta gäller vägringar, rivningar, missade kontaktfält och lite annat. Det är inte ovanligt att man blir diskvalificerad då man tävlar agility, det händer de bästa. Diskad blir man t.ex. om hunden tar fel hinder. Får man tre vägringar så blir man diskvalificerad.

Varje bana har en referenstid. Ju högre upp i klasserna man kommer, desto snabbare måste man vara för att klara den. För varje hundradels sekund som man överskrider referenstiden får man fel. Exempelvis kan referenstiden i en hoppklass vara 40 sekunder. Får ni då tiden 40,20 så får ni 0,20 fel och är inte felfria även om ni var felfria på hinder.

Det finns också en maxtid. Maxtiden är den tid som hunden har på sig att ta sig runt banan och är ofta dubbla referenstiden. Om maxtiden uppnås avbryts loppet och ekipaget är diskat.

Om man blir diskad i klass 1 så brukar snälla (de flesta) domare låta ekipaget köra klart banan så länge de håller sig inom maxtiden.

    

Vilka hinder finns det?

På en bana finns det många olika hinder. Vilka som är lättast eller svårast för hunden är svårt att säga. Det är olika mellan olika hundar.

      Hopphinder

Det är vanliga hinder som liknar små hästhinder som hunden ska hoppa över utan att riva. Kan stå i kombinationer eller oxrar (dubbelhinder) också. Smallhundar hoppar 25-35 cm höga hinder, mediumhundar 35-45 cm och largehundar 45-65 cm. Det finns även murar vilka är 20 cm breda.

      Runda tunneln

Här skall hunden springa genom en tunnel. Den kan vara rak eller böjd, lång eller kort. Diametern är 60 cm och längden mellan 3 och 6 meter.

      Platta tunneln

Tunnelns ena del hänger som en säck. Hunden skall springa igenom den och med egen kraft skjuta upp släpet. "Huset" är ca 60 x 60 cm och släpet är 2,5 - 3,5 meter långt.

     Slalom

Hunden ska gå i sicksack mellan en rad pinnar,  8, 10 eller 12 stycken. Avståndet mellan pinnarna är 60 cm. Hunden skall alltid gå till höger om den första pinnen.

      A-hindret

Här skall hunden springa upp på toppen och ner på andra sidan. Hunden måste trampa på kontaktfälten på upp- och nedvägen. Hindret är 170 cm högt, vardera sida ca 270 cm lång och 90-115 cm bred. Kontaktfälten är 106 cm långa.

      Gungbrädan

Hunden skall gå upp på brädan, vänta tills den tippar över och gå ned på andra sidan. Även här finns det kontaktfält som hunden ska trampa på. Gungbrädan är 30 cm bred och 365-425 cm lång. Kontaktfälten är 90 cm långa. Inga stegpinnar får förekomma.

      Balansbommen

Här skall hunden springa över balansbommen och trampa på kontaktfälten. Balansbommen är 30 cm bred och varje tredjedel är mellan 360 och 420 cm lång. Höjden är 120-135 cm. Kontaktfälten är 90 cm långa. På upp- och nerfarterna ska det finnas stegpinnar.

      Däcket

Ett däck som hunden ska hoppa igenom. Däcket ska ha en innerdiameter på 45-60 cm och höjden på däcket mäts i däckets mitt så ju större diameter på däcket, desto lägre höjd att hoppa. Small och medium ska ha en höjd på 55 cm och large 80 cm i däckets mitt.

      Bordet

Hunden skall hoppa upp på ett bord och stanna kvar där i valfri position i fem sekunder medan domaren räknar ner. Bordets yta ska vara kvadratisk, 90x90 till 120x120 cm. Höjden på bordet för small och medium ska vara 35 cm och för large 60 cm.

      Långhoppet

Här skall hunden hoppa långt istället för högt. Hunden får inte nudda hindret. Smallhundar hoppar 40-50 cm långt, mediumhundar 70-90 cm och largehundar 120-150 cm. Bredden ska vara 120 cm och hindret har fyra hörnpinnar som är minst 120 cm höga.

 

Agility är en verkligt trevlig sport, både att utöva och titta på. Hund och förare skall båda ha full koncentration och full fart runt hela banan. Brister koncentrationen i en halv sekund så kan man vara diskad, å andra sidan så gläder man sig verkligen då man fått till ett ”perfekt” lopp. Men det allra roligaste med agility är nog ändå hundarnas glädje när de får göra något som de verkligen älskar!