:: Arbetspremie ::

Vid erhållande av något av nedanstående Svenska Championat mm. erhålles 1 st valp från valfri kull som premie.
(Efter överenskommelse med uppfödaren, Tania, Martin el Karin).


· Brukschampionat
· Lydnadschampionat
· Agilitychampionat
· Utställningschampionat – under förutsättning att hunden har genomgått Funktionsbeskrivning & MH med känd mental status och att hunden är HD-röntgad efter 1 års ålder.
· Viltspårchampionat – under förutsättning att hunden har genomgått Funktionsbeskrivning & MH med känd mental status och att hunden är HD-röntgad efter 1 års ålder.
· Pris på fältprov/jakt– under förutsättning att hunden har genomgått MH med känd mental status och att hunden är HD-röntgad efter 1 års ålder.Detta gäller under förutsättning att uppfödningen fortfarande bedrivs i vår ägo.
Vid erhållande av mer än ett championat erhålles endast en (1) valp,
valpen kan ej bytas mot kontanter och ej heller överlåtas till någon annan person.

Tania & Martin Jarlstam
Karin Norrby
Åkersberga 10.09.14