GRUNDPROV

GRUNDPROV
Grundkurs    Regler

Grundprov för spaniel / Text SK

 


Glöm inte att anmäla dig & din hund till Springer Östras Grundprov.Grundprovet på spaniel är nyligen framtaget genom ett samarbete mellan SSRK och rasklubbarna för spaniel. Grundprovet är en variant på det officiella jaktprovet. Huvudsyftet med grundprovet är att locka fler uppfödare, att starta på jaktprov, och på sätt få fram avelsfakta om de hundar uppfödaren tänker använda i sin avel. Det andra syftet är att öka antalet spaniel att starta/komma med på jaktliga aktiviteter. Detta pga senare års nedgång av starter på officiella jaktprov när det gäller spaniel. 

Grundprovets upplägg utgår från ett vanligt officiellt jaktprov på fält och i vatten, och huvuduppgiften för hunden blir att söka efter vilt, finna vilt och apportera in viltet till föraren. Egenskaper som viltintresse, koncentrationsförmåga samt samarbetsförmåga blir förstås viktiga även för denna provform. Egenskaper som poängsätts är bla stadga, sök, apport, apportgrepp. Vattenprovet har i princip samma regelverk som det enkla vattenprovet. Om hunden startat på enkelt vatten tidigare räknas detta vid grundprovstillfället och ekipaget kan då välja att avstå vattendelen.  

Grundprovet blir lättare att träna inför och att genomföra då endast kallt vilt används, detta öppnar även upp för möjligheten att kunna använda marker som har små eller inga viltpopulationer. 

Grundprovet har två klasser: Grundklass samt tävlingsklass. I grundklassen provas hundens jaktintresse. Hunden poängsätts i en sjugradig skala där minst 2 poäng är godkänt för den provade egenskapen. Om alla moment genomförs med lägst 2 poäng i varje säger man att hunden är godkänd på grundprov(tillsammans med den godkända vattendelen).  Tävlingsklassen ställer högre krav på hunden, terrängen kan vara mer svårsökt och apporterna mer avancerade. I tävlingsklassen konkurrensbedömer domaren hundarna och de får en placering.  

Grundprovet är fortfarande inte godkänt som ett officiellt prov. Prövotiden är fem år. Efter prövotiden kommer en utvärdering att göras och därefter kommer SSRK ta ett beslut om provformen skall provas som officiell.  

Om Du har funderingar runt jaktprov eller grundprov finns mer information och kompletta regelverk på SSRK:S hemsida under ”spanieljakt”. Du kan kontakta din lokalavdelning för kursutbud inför start av grundprov. Det går också bra att kontakta springerklubbens jaktansvarig: 

Sophia Jarl

sophia.jarl@telia.com

0706-384090