:: Jakt med springern ::
~ Jaktprov ~    *   Regler ~

Engelsk Springer Spaniel är en allsidig jakthund som lämpar sig för flera typer av jakt, från vatten till fält, skog och fjäll. Den är en bra kompanjon och tillgång för jägaren och skänker glädje och effektivitet vid varje tillfälle. Jakten med Springen är grundad i en hög samarbetsvilja och intresse både från hund och förare!

Springern används främst till fågel- samt kaninjakt som den är ämnad för men i viss utsträckning även till rådjursjakt och vildsvin.

En Springer med grundlydnad och viss fältvana är kapabel att tillgodose många jägares önskemål, men det är att rekommendera mer träning inom jakten för att till fullo kunna nyttja Springerns kapacitet! Träningens vikt visar sig vid dem tillfällena hunden stöter fågel och ger jägaren chansen till ett bra skott, och inte minst den påföljande apporteringen som ibland kan vara svår för den otränade hunden.

Springer arbetar på fält i ett sick-sack sökande mönster framför jägaren inom skotthåll för att på ett metodiskt sätt söka igenom alla gömmor som kan tänkas hålla en kanin eller fågel, hunden skall sedan vid stötande av vilt sätta sig så att jägaren kan skjuta och sedan på kommando apportera viltet.

Springer är inte bara utmärkt på land utan även i vatten, dem flesta springrarna uppskattar verkligen alla tillfällen att få simma och bada, med träning så kommer hunden att kunna apportera både synligt och gömt vilt i vattnet, både från båt och strandkant.

Att träna dirigering för att kunna styra hunden mot en apport är att rekommendera då det kan visa sig vara väldigt värdefullt.

Det är ett sant nöje att se en Engelsk Springer Spaniel i arbete på jakt, lyckan över att stöta och att få apportera tycks enorm! Att ta emot sin hund som stolt lämnar av ett apporterat vilt till sin förare är verkligen beviset för den glädje jakten med Springer skänker!

Detta var ett kort sammandrag av jakten med Engelsk Springer Spaniel, det finns så mycket mer, men jag hoppas det ger en viss inblick i vad det hela handlar om och vad du har att vänta dig av den bästa jaktkompisen du någonsin kan få!

Skrivet av / Martin Jarlstam