:: Officiellt jaktprov för spaniel ::

Regler

Huvudsyftet med ett jaktprov är att under så naturliga förhållanden som möjligt prova hundarnas jaktliga egenskaper. De officiella jaktproven består av två delar, fältarbete samt vattenarbete. Jaktproven arrangeras i huvudsak av SSRK men nu har också rasklubbarna fått möjlighet att anordna en viss del av jaktproven i vatten och på fält.

Jaktproven ska prova hundarnas förmåga att söka efter vilt, finna vilt, stöta detta och på så sätt ge jägaren skottmöjlighet, dessutom provas hundarnas apporteringslust efter skottmöjlighet, både på land och i vatten. Detta kräver flera saker av hunden, bla att den visar ett jaktintresse dvs ett intresse att söka efter vilt och att stöta fram detta till sin förare. Dessutom kräver det tålamod och koncentrationsförmåga då den ska kunna vara uthållig och kunna dirigeras väl. Stadga är också en mycket viktig del liksom apporteringslust. Domaren bedömer tex; sök och mönster, jaktlust, stadga, fart och stil, vidd, apporteringslust, grepp och avlämning.

Hundarna bedöms på de officiella fältproven med en kvalitetsbedömning. Hundarna tilldelas 1:a, 2:a, 3:e pris eller inget pris dvs 0:a. Om en hund visar särskilt goda egenskaper kan det förutom detta tilldelas hederspris HP. Vattendelen bedöms som godkänd eller inte godkänd.

De officiella jaktproven på fält delas in i tre klasser: nybörjarklass, öppen klass samt elitklass. Nybörjarklass samt öppen klass är öppen för alla hundar som på provdagen är nio månader. Elitklass är öppen för hundar som erhållit en 1:a i öppen klass. Om hunden startat i öppen klass kan ekipaget inte återgå till nybörjarklass. Om hunden erhåller en 1:a i öppen klass kan föraren välja att vid nästa provtillfälle starta i elitklass eller fortsätta i öppen klass under pågående säsong och därefter uppflyttas till elitklass.

För att få starta på ett fältprov ska hunden vara godkänd på ett vattenprov. Det finns två olika varianter av vattenprov. Det som kallas Enkelt vatten och det som ”bara” kallas Vattenprov. Det Enkla vattenprovet räcker som startunderlag i fältprovets nybörjarklass men för att starta på klasserna högre än nybörjarklass ska hunden vara godkänd på Vattenprovet. Båda vattenproven provar hundarnas förmåga att apportera skjutet vilt i vatten. Det ”Enkla vattenprovet” sker under förenklade former.

Om Du har funderingar runt jaktprov eller grundprov finns mer information och kompletta regelverk på SSRK:S hemsida under ”spanieljakt”. Det går också bra att kontakta springerklubbens jaktansvarig.