:: Tävlingslydnad ::

~ Regler klass I-III ~ Regler Elit ~

Lotus & Elsa

Lydnadsprov

Det här är det som en del kallar dressyr men den riktiga benämningen är alltså lydnadsprov. I lydnad tävlar man i fyra klasser, 1, 2, 3 och elitklass, där "ettan" är lättast och elit svårast. Varje klass består av ett antal olika moment som alltid utförs i samma ordning. Hund och förare ska utföra alla moment på rätt sätt och betygsskalan är 0 för underkännande och därefter 5 - 10 poäng. För ett s k "första pris" krävs 8 poäng i genomsnitt. Får man ett första pris har man rätt att tävla i närmaste högre klass. Väljer man att stanna kvar kan man lösa ut ett diplom hos SKK om man får tre stycken första pris i en klass. Då får man också titeln LP (lydnadsprovshund) att sätta framför hundens reg. namn. Det är inte tillåtet att gå tillbaka till en klass om man har tävlat i en högre. För lydnadschampionat krävs tre stycken första pris i elitklass och minst ett andra pris på officiell utställning. I lydnad tävlar man mest mot sig själv och inte mot de andra deltagarna. Visst får man en placering i förhållande till de andra men det är inte det som räknas. Man kan vinna en tävling utan att uppnå första pris.

~ Regler klass I-III ~ Regler Elit ~