:: MH ::
~ SBK ~

Vad är ett MH?
Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa, genom lek och därefter hantering utförd av testledaren. Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sick-sack mönster. Här ser man på hur snabbt hunden startar och fullföljer och vad den gör när den kommer fram till trasan. I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något. I avståndsleken ges hunden tillfälle att engagera sig i lek med figurant på avstånd från hundägaren. Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell överraskning.


Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen. Ljudkänslighet beskrivs, liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor utklädda till spöken. Beskrivningen avslutas med lek och skottprov.

Utförligare information om Mentalbeskrivning Hund (MH), läs regler och anvisningar Information om mentalbeskrivning finner du på Svenska Brukshundklubbens hemsida här under ”vår verksamhet/hundars mentalitet/regler och anvisningar” samt under ”vår verksamhet/hundars mentalitet/RUS pärmen/kapitel 4”.
// Informationen hämtad från SBK:s hemsida.

"Behöver du mer information om mentalbeskrivning finner du detta på Svenska Brukshundklubbens hemsida www.sbk.nu under "vår verksamhet/hundars mentalitet/regler och anvisningar" ävenunder "vår verksamhet/hundars mentalitet/mentalbeskrivning".


Vill du veta mer om MH läs mer på Svenska Brukshundsklubbens hemsida klicka här